Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday286
mod_vvisit_counterYesterday561
mod_vvisit_counterThis week1470
mod_vvisit_counterThis month9482
mod_vvisit_counterAll1361221
Start : on 20 January 2009
 

 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
ดาวน์โหลด [.pdf]
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะ)
 
Samutprakan School Open House#3
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560" (Samutprakan School Open House) ประธานในพิธีเปิด นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพพิธีเปิด]   [ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม]
 
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ร ณ ห้องประชุม สพฐ. เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”ให้กับครูของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบสำหรับคุณครู โดยสามารถสร้างและจัดชุดข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระวิชา ระบบจะทำการสลับข้อ สลับตัวเลือกจากคลังข้อสอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ของข้อสอบและตัวเลือก นักเรียนสามารถฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet,Smartphone อีกทั้งนักเรียนและคุณครูสามารถทราบผลการสอบได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ในวันที่  23  มกราคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 

 
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 79