Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday131
mod_vvisit_counterYesterday221
mod_vvisit_counterThis week1019
mod_vvisit_counterThis month4456
mod_vvisit_counterAll1482065
Start : on 20 January 2009
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ OBECQA
  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางมยุรีย์  คนเจน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการฯ  เข้าร่วมการอบรมและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
รร. สตรีนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน
   โครงการห้องเรียนพิเศษ EP(English Program)โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหารและครู 34 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระฯ และ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยมี คณะผู้บริหาร และกรรมการวิชาการ ของโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ ณ. ห้อง ประชุมโสตทัศนศึกษา (261) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
คณะกรรมการวิชาการศึกษาดูงาน ปี 2561
  กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง นำคณะผู้บริหารและครู ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 170 คน ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]

 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ"สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร รอบชิงชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี ซึ่งผลการแข่งขัน นายพลวัต  เชาวรานนท์ นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คุณครูสายจรัส  สุขประเสริฐ และ คุณครูประพันธ์  รุ่งแสงนพรัตน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
รางวัลสถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561 และนางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับชมเชย ประเภทมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากสถาบันการศึกษาและอาชีพ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2561
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเอง โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน A MATH , ซูโดกุ , การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP , การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 73