Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 6 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday457
mod_vvisit_counterYesterday462
mod_vvisit_counterThis week457
mod_vvisit_counterThis month18359
mod_vvisit_counterAll1216657
Start : on 20 January 2009
Home

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

20 มี.ค.-30 มี.ค.60

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

ม.4

20 มี.ค.-30 มี.ค.59

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต) ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด

 
ครูคณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.วิสุทธรังสี
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ศึกษาดูงานโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม  2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1

 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ [ภาพกิจกรรม]
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดสมานรัตนาราม  จ ฉะเชิงเทรา  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 1 มีนาคม  ชั้น ม.4 วันที่ 6 มีนาคม และชั้น ม.5 วันที่ 7 มีนาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 71