Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday327
mod_vvisit_counterThis week1738
mod_vvisit_counterThis month29997
mod_vvisit_counterAll1250221
Start : on 20 January 2009
Home
 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ
   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดการอบรมดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560
- ระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กล่าวต้อนรับผู้ และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
"พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS
   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิทยากรโดย ศน สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ และ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ในวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการทุกแห่ง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 84