Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday405
mod_vvisit_counterYesterday569
mod_vvisit_counterThis week974
mod_vvisit_counterThis month20760
mod_vvisit_counterAll1437778
Start : on 20 January 2009
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”ให้กับครูของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบสำหรับคุณครู โดยสามารถสร้างและจัดชุดข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระวิชา ระบบจะทำการสลับข้อ สลับตัวเลือกจากคลังข้อสอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ของข้อสอบและตัวเลือก นักเรียนสามารถฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet,Smartphone อีกทั้งนักเรียนและคุณครูสามารถทราบผลการสอบได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ในวันที่  23  มกราคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
- ม.1 ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ และทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
- ม.2 ค่ายเสือป่าแค้มป์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท
- ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธฉาย
[ภาพกิจกรรม]
 
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับหมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ พุทธมณฑล
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
[ภาพกิจกรรม]
 
GT MATH COM CAMP#3
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี "ค่าย GT MATH COM CAMP#3" ณ ฟ้าใสวิลล่า จังหวัดราชบุรี โดยรองผู้อำนวยการ นายวิสูตร  ยอดสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ Math-Com Recreation,Math-Com Question,STEM,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาบ้านหอมเทียนและพระปฐมเจดีย์ [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP "กิจกรรมพี่สอนน้องและทัศนศึกษา"
   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 164 คน พร้อมครูอีก 8 คน จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ที่โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ จ. กำแพงเพชร และ จ. สุโขทัย นมัสการพระพุทธชินราช จ. พิษณุโลก ศึกษาพันธ์สัตว์น้ำจืดที่บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 80