Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday62
mod_vvisit_counterYesterday437
mod_vvisit_counterThis week1446
mod_vvisit_counterThis month6312
mod_vvisit_counterAll1497361
Start : on 20 January 2009
รางวัลสถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561 และนางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับชมเชย ประเภทมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากสถาบันการศึกษาและอาชีพ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2561
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเอง โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน A MATH , ซูโดกุ , การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP , การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ภาพกิจกรรม]
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน การแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
Sp Math Camp # X3
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 "Math Camp # X3" ปีการศึกษา 2561  จัดกิจกรรมค่าย ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ กิจกรรม Stem : รถพลังลม , Sport Math Camp , ผะหมี , Kahoot , Fanny&Math , Water Fight , Prize Auction Math Awords , และทัศนศึกษา Nakhon Sheep Farm และตลาดโรงเกลือ [ภาพกิจกรรม]
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ณ.บริเวณพิธีสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร จ. สมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 135 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา และในภาคบ่าย พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียน ม.4 ประจำปี 2561[ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 74