Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday270
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week270
mod_vvisit_counterThis month6403
mod_vvisit_counterAll1476033
Start : on 20 January 2009
อบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน
   ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดการอบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน เพื่อขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม อันจะนำประโยชน์มาสู่ นักเรียน ครู และสังคมชุมชน โดยภาคเช้า นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม ภาคบ่ายเป็นการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็น "จิตอาสาครอบครัวพอเพียง"ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 
ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561
   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของ ครู บุคลากร และนักเรียน เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยหากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น การแจ้งข่าว การเคลื่อนย้ายนักเรียน การปฐมพยาบาล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สนามอเนกประสงค์  และจัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูโดยนักเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสพม. เขต 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมความรู้สู่การป้องกัน รู้ทันโรคติดต่อ" ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกัน ปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง สร้างภาวะคุ้มกัน และแนวทางป้องกันตนเอง โดยมีนักเรียน ม.3/6-12 ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
   งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ การป้องกันและการดูแลรักษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 691 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2561"
   ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/1 , ม. 3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!
 
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561
   โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2561 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น.ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 73