Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 6 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday201
mod_vvisit_counterYesterday295
mod_vvisit_counterThis week1496
mod_vvisit_counterThis month7964
mod_vvisit_counterAll1286115
Start : on 20 January 2009
Home
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดำเนินการตามแผนระยะที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558-2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการใช้งานของ Google Form และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร แบบประเมินออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.10–17.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 1-2]
 
Samutprakan School Open House #2
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559" (Open House Samutprakan School) ประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพพิธีเปิด    ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม
 
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย" จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
วันครู ประจำปี 2560
  คำขวัญวันครู ปี 2560 : "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  คำขวัญวันครู ปี 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ : "ครูคือผู้สร้าง ส่องสว่างความรู้ เชิดชูล้ำค่า ศรัทธาในพระคุณครู"  นางสาวนภาพร แสงพลอย นักเรียนชั้น ม.5/11
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครู 16 มกราคม" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีกล่าวปฎิญาณตน และอ่านสารวันครู ครูอาวุโสกล่าวนำสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 หลังพิธีเคารพธงชาติ วันที่ 13 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 73