Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 191 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday255
mod_vvisit_counterYesterday320
mod_vvisit_counterThis week2986
mod_vvisit_counterThis month7262
mod_vvisit_counterAll1347710
Start : on 20 January 2009
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2560
   สภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการรับการคัดเลือกประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มัธยมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อรับการประเมินสภาพจริง จากคณะกรรมการประเมิน นายสุมนต์  ศิริธรรม และคณะ ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน ตรวจประเมินเอกสาร ตรวจเยี่ยมห้องสภานักเรียน สาธิตการประชุมสภานักเรียน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ผลการประเมิมจะแจ้งให้ทราบต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 134 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน ประธานในพิธี นายสุรพันธ์  สหธน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร จ. สมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน อาทิ การประกวดคัดลายมือ หนังสือเล่มเล็ก  อาขยานทำนองเสนาะ เรียงร้อยถ้อยความ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย และแต่งกายตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.เขต 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม. เขต 6 ประจำปี 2560  โดยมีนายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสพม. เขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนใน สพม.เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมทองนิรมล  [ภาพกิจกรรม]
 
การประเมินของ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดสถานที่เพื่อรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ และด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด และ"กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรม การประเมินTO BE NUMBER ONE และ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
 
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom รุ่นที่ 4 อีเมล
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 4 วันที่ 20 และ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 77