Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday66
mod_vvisit_counterYesterday238
mod_vvisit_counterThis week695
mod_vvisit_counterThis month5561
mod_vvisit_counterAll1496610
Start : on 20 January 2009
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสพม. เขต 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมความรู้สู่การป้องกัน รู้ทันโรคติดต่อ" ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกัน ปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง สร้างภาวะคุ้มกัน และแนวทางป้องกันตนเอง โดยมีนักเรียน ม.3/6-12 ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
   งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ การป้องกันและการดูแลรักษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 691 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2561"
   ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/1 , ม. 3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!
 
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561
   โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2561 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น.ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปี 2561
  กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]  
 
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน 
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 (เงื่อนไขพิเศษ)
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4 (สำรอง
)
 
 
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทสำรอง 
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 74