Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday66
mod_vvisit_counterYesterday437
mod_vvisit_counterThis week1450
mod_vvisit_counterThis month6316
mod_vvisit_counterAll1497365
Start : on 20 January 2009
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561
   โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2561 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น.ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปี 2561
  กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]  
 
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน 
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 (เงื่อนไขพิเศษ)
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4 (สำรอง
)
 
 
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทสำรอง 
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ
 

                                          โรงเรียนสมุทรปราการ
                         ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร (ฟรี)

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

31 มี.ค.61

4 เม.ย.61

7 เม.ย.61

ม.4

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

1 เม.ย. 61

5 เม.ย.61

8 เม.ย.61

ดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf] 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2561
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปี 2561
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
 ชมภาพการรับสมัคร 
 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล และภาคบ่าย คณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 ร่วมกับ พี่ๆน้องๆ จัดงาน "วันดอกประดู่บาน" เพื่อแสดงความรักและความยินดี มีการมอบดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึก และกิจกรรมส่ง ม.3 และ ม.6 กลับบ้าน [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1
 
"ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2560
  นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว ฟ้า-เหลือง "ปิดกล่องชอล์ก"  ปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาของครูและบุคคลากร ของโรงเรียน กิจกรรมในงานประกอบด้วยกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา  เกม  และงานเลี้ยงสังสรรค์ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 74