Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday437
mod_vvisit_counterThis week1441
mod_vvisit_counterThis month6307
mod_vvisit_counterAll1497356
Start : on 20 January 2009
ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ พุทธมณฑล
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
[ภาพกิจกรรม]
 
GT MATH COM CAMP#3
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี "ค่าย GT MATH COM CAMP#3" ณ ฟ้าใสวิลล่า จังหวัดราชบุรี โดยรองผู้อำนวยการ นายวิสูตร  ยอดสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ Math-Com Recreation,Math-Com Question,STEM,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาบ้านหอมเทียนและพระปฐมเจดีย์ [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP "กิจกรรมพี่สอนน้องและทัศนศึกษา"
   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 164 คน พร้อมครูอีก 8 คน จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ที่โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ จ. กำแพงเพชร และ จ. สุโขทัย นมัสการพระพุทธชินราช จ. พิษณุโลก ศึกษาพันธ์สัตว์น้ำจืดที่บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัด"กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560" เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยผ่านการจัดกิจกรรม  และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมประกอบด้วย  ฐานความรู้ และการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย แรลลี่ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]
 
กีฬาภายใน ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสมุทรปราการ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดโดย นายประเสริฐ  เสมอจิตร ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ณ. สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม] 
 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ. สนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วย
- งานส่งเสริมนวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ "การแสดงผลผลิตภูมิปัญญาพอเพียงของผู้เรียน"
- งานพัฒนาคุณธรรมสู่คุณลักษณ์ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล "กิจกรรมการสื่อสารสองภาษานำพอเพียงสู่อาเซียน"
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร " 1 โครงการดี 1 กิจกรรมเด่นของห้องเรียน"
- เวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล IS3 "กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม"
- นิทรรศการ กิจกรรมภาพลักษณ์ "ลูกสมุทรปราการ น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา"
- งานส่งเสริมผู้เรียนภาคธุรกิจคุณธรรม "กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง"
- นิทรรศการ เมืองพอเพียง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน "กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน"
[ภาพกิจกรรม]
 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขัน สป. เขต1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
   ศูนยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขันสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 74