Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday83
mod_vvisit_counterYesterday419
mod_vvisit_counterThis week1219
mod_vvisit_counterThis month26644
mod_vvisit_counterAll1415456
Start : on 20 January 2009

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 ด้วยการทดสอบแบบ e-Test ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการนี้สพท.สป.1 กำหนดให้โรงเรียนสมุทรปราการเป็นสถานที่ในการดำเนินการครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี [รายละเอียด/ตรวจสอบรายชื่อ : www.sp-area1.go.th/pr_52/]
 


วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 คุณครูและบุคลากร เริ่มปฎิบัติงานภาคเรียนที่1/2553
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

อ่านเพิ่มเติม...
 

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 


 ตามที่ได้เลื่อนทดสอบความรู้เมื่อวันที่ 13 และ 22 มีนาคม 2553 ออกไปไม่มีกำหนด บัดนี้ได้กำหนดวันทดสอบความรู้ใหม่แล้ว เป็นวันที่ 7-8 เมษายน 2553 คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ เว็บครูไทย [ที่มา:www.kruthai.info]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

ตามที่โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเรียงลำดับคะแนนตามแผนการเรียนที่สมัคร อนึ่งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  รายงานตัวในวันพุธที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ จะอุทธรณ์มิได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  [ในเขตพื้นที่บริการ]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  [ประเภททั่วไป]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  [ตัวจริง]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  [สำรอง]
     
ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประกาศแนวนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และโรงเรียนได้ดำเนินการประกาศรับสมัครพร้อมแจกใบสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้โรงเรียนเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๓ โรงเรียนจึงประกาศวันรับสมัครนักเรียนตามใบสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ที่ได้รับแจกไปแล้วดังนี้ 
[ชมภาพการรับสมัคร]

อ่านเพิ่มเติม...
 

    รายนามผู้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ
    ยอดเงินบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา จำแนกตามห้องเรียน 
 [ชมภาพพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา]
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553
เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ
       09.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุมทองนิรมล
       10.00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 69 จาก 80