Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday303
mod_vvisit_counterThis week471
mod_vvisit_counterThis month6714
mod_vvisit_counterAll1330291
Start : on 20 January 2009

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จัดติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,200 คน ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ  ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เริ่มติวครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 
 

โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2552
 


ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัยอันดีงาม ตามกฏหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการค่ายลูกเสือเพื่อการพัฒนาแต่ละระดับชั้นดังนี้ ม. เข้าค่ายวันที่ 21-22 กันยายน 2552 ณ ค่ายริมขอบฟ้า ม.2 และ ม.3 วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2552 ณ ค่ายเสาวลักษณ์ จ.นครราชสีมา 
        [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือม.1]
        [ภาพทัศนศึกษาม.1]
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 1]
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 2] 
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 3] 

 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ
อ่านเพิ่มเติม...
 

วันนี้ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 หลังพิธีหน้าเสาธง คณะกรรมการนักเรียนทำพิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดรวม  11  ท่าน
ผู้เกษียณอายุราชการ
1.ครูลัดดา เทียนทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.ครูเกษแก้ว ณรงค์ฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.ครูสมรัก อนุชปรีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.ครูรัตนา พันธ์จินดาทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.ครูเรวัต สงวนทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
1.ครูสุนทรา เสมอจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.ครูขวัญชัย บุษยาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.ครูรัตนาภรณ์ บุษยาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.ครูภิญโญ สังข์รัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.ครูประภัสสร ม่วงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.ครูสุรชัย งามขำ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเสื้อโปโลมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่กระเป๋าด้านซ้าย ตามเอกสารแนบท้าย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 70 จาก 77