Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday53
mod_vvisit_counterYesterday422
mod_vvisit_counterThis week2430
mod_vvisit_counterThis month22216
mod_vvisit_counterAll1439234
Start : on 20 January 2009

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

ตามที่โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเรียงลำดับคะแนนตามแผนการเรียนที่สมัคร อนึ่งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  รายงานตัวในวันพุธที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ จะอุทธรณ์มิได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  [ในเขตพื้นที่บริการ]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  [ประเภททั่วไป]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  [ตัวจริง]

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  [สำรอง]
     
ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประกาศแนวนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และโรงเรียนได้ดำเนินการประกาศรับสมัครพร้อมแจกใบสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้โรงเรียนเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๓ โรงเรียนจึงประกาศวันรับสมัครนักเรียนตามใบสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ที่ได้รับแจกไปแล้วดังนี้ 
[ชมภาพการรับสมัคร]

อ่านเพิ่มเติม...
 

    รายนามผู้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ
    ยอดเงินบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา จำแนกตามห้องเรียน 
 [ชมภาพพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา]
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553
เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ
       09.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุมทองนิรมล
       10.00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อ่านเพิ่มเติม...
 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

อ่านเพิ่มเติม...
 


คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2553 จัดกิจกรรม"วันดอกประดู่บาน"เพื่อแสดงความรักและความยินดีต่อรุ่นน้องและรุ่นพี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ มีการมอบดอกไม้ ของที่ระลึกและรับมอบงานจากคณะกรรมการนักเรียนปี 2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 


เนื่องจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง (SP2) รร.สป.จึงนำนักเรียนชั้น ม.4/4 และ ม.5/4 เข้าชมงาน  MWITS Science Fair 2010 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบวิทยาศาสตร์องค์การมหาชน ซึ่งในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การชมห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 มกราคม 2553 [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 71 จาก 80