Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 13 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday303
mod_vvisit_counterThis week471
mod_vvisit_counterThis month6714
mod_vvisit_counterAll1330291
Start : on 20 January 2009

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเสื้อโปโลมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่กระเป๋าด้านซ้าย ตามเอกสารแนบท้าย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 


ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ” ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับ i-Mattayom กำหนดจัดการประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียน”  โรงเรียนสมุทรปราการ  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแห่งสถานศึกษา   จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียน” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครครูตำแหน่งอัตราจ้าง เงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ในวิชาเอก คณิตศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ โทร. 0-2395-0016 ในวันและเวลาราชการ

 

ในวันเวลามหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙. ๐๙ น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมพิธี “๙ ในดวงใจ” โดยพร้อมกันสวดมนต์สรภัญญะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา  เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

 โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุ  ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของพัสดุในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,036,000.- บาท ( สองล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]

โรงเรียนสมุทรปราการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/ 2552การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 ]
 

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุ  ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของพัสดุในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,036,000.- บาท ( สองล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ (ร่าง)เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]

โรงเรียนสมุทรปราการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/ 2552การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  ลงวันที่  8  กันยายน  2552 ]
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ
1. ความเป็นมา สืบเนื่องจากโรงเรียนสมุทรปราการเป็น 1 ใน 96 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้รองรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มาเรียน ในการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเกื้อหนุนกัน ปัจจัยหนึ่งคือสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อการต่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การทำวิจัย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคตต่อไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  ๑  รายการ  ในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 71 จาก 77