Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday53
mod_vvisit_counterYesterday422
mod_vvisit_counterThis week2430
mod_vvisit_counterThis month22216
mod_vvisit_counterAll1439234
Start : on 20 January 2009

สพท.สป.1 จัดโครงการค่ายเยาวชนไทยร่วมห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุม ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ในวันที่ 27และ29 มกราคม 2553 โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พิธีเปิดโดย นายอำนวย รัศมิทัต นายก อบจ.การบรรยายพิเศษ"การนำแนวคิดตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต" ทอล์คโชว์ "ก้าวไกลตามความฝันไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด" และการจัดแสดงผลงานนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการส่งนักเรียนม.4และม.5เข้าร่วมโครงการ [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้ [ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร]
 


ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 61 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

 


ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จัดงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ประธานในพิธี ท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมี ผอ.สพท.สป.1 นำคณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรม [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

โรงเรียนสมุทรปราการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ร่วมกับนิทรรศการแนะแนวการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้โอกาสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 สามารถเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ในวันที่ 15 มกราคม 2553 ณ สนามโรงเรียนสมุทรปราการ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงผลงานครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ แนะนำสถาบันอุดมศึกษาและอาชีพ ตลาดนัดแม่ค้าจิ๋ว เกม[ภาพกิจกรรม#1][ภาพกิจกรรม#2][ภาพกิจกรรม#3]
อ่านเพิ่มเติม...
 

งานแนะแนวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานฝันให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โครงสร้าง วิทย์ - คณิต 8 ห้อง จำนวน 250 คน มีแนวทางในการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกร วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ PAT คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย ในวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 72 จาก 80