Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 15 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109
mod_vvisit_counterYesterday417
mod_vvisit_counterThis week109
mod_vvisit_counterThis month8121
mod_vvisit_counterAll1359860
Start : on 20 January 2009

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 รถโรงเรียนคันใหม่ 30 ที่นั่ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียง รวมมูลค่า 2,500,000 บาท ได้มาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ รถคันนี้เป็นของทุกคน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษานะคะ [ภาพข่าว]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (CC1) จำนวน 1 ชุด 12 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ (MC40) จำนวน 1 ชุด 9 รายการ และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด (CDL) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [อ่านเพิ่มเติม]
 


โรงเรียนสมุทรปราการ  จะจัดบริการถ่ายเอกสารในโรงเรียนให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3352 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสมุทรปราการ จึงประกาศชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาจัดบริการถ่ายเอกสารในโรงเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขการประมูลดังนี้ [อ่านเพิ่มเติม]

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จัดติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,200 คน ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ  ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เริ่มติวครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 
 

โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2552
 


ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัยอันดีงาม ตามกฏหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการค่ายลูกเสือเพื่อการพัฒนาแต่ละระดับชั้นดังนี้ ม. เข้าค่ายวันที่ 21-22 กันยายน 2552 ณ ค่ายริมขอบฟ้า ม.2 และ ม.3 วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2552 ณ ค่ายเสาวลักษณ์ จ.นครราชสีมา 
        [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือม.1]
        [ภาพทัศนศึกษาม.1]
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 1]
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 2] 
 [ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3 ชุดที่ 3] 

 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 72 จาก 79