Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday62
mod_vvisit_counterYesterday437
mod_vvisit_counterThis week1446
mod_vvisit_counterThis month6312
mod_vvisit_counterAll1497361
Start : on 20 January 2009


     โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน และเชิญตัวแทนคุณแม่ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2553 [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 

     คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนสมุทรปราการ ประเด็นที่1 Best Practice (ด้าน ict,ด้านการมีส่วนร่วม,ด้านคุณภาพผู้เรียน) และในประเด็นที่ 2 การปฏิบัติงานของโรงเรียน (งานวิชาการ,บริหารงานบุคคล,การบริหารงบประมาณ,การบริหารงานทั่วไป) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 -16.00 น.โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรัต คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ [คำนิยม] [ภาพกิจกรรม] 
อ่านเพิ่มเติม...
 


 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ เปิดให้บริการ "sp internet" ทุกวันจันทร์-ศุกร์
สำหรับนักเรียน เวลา 11.30 - 13.30 น. & 15.30 - 17.00 น.
สำหรับคุณครูและบุคลากร เวลา 08.00 - 17.00 น.

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หาแนวทางและร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 นั้น เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีภารกิจสำคัญทางราชการในวันดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 กำหนดการดังนี้
วันเสาร์     ที่ 28 สิงหาคม 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เวลา 08.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เวลา 08.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เวลา 12.00 น.

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตราดังนี้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

อ่านเพิ่มเติม...
 


เอชพีและอินเทลร่วมกับกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “เปิดโลกจินตนาการ ผ่านเวิร์คช็อปแอนนิเมชั่นกับเอชพี” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญการทำ Computer Graphic และ Animation จากสถาบัน Beboydcg ทำกิจกรรม Workshop, สอน และให้คำแนะนำแก่นักเรียน รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดแสดงและให้นักเรียนทดลองใช้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 


โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 127 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับของโรงเรียน การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า การมอบทุนการศึกษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และประวัติโรงเรียน เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกคนเข้าร่วมงาน[127ปี...สมุทรปราการ ผลงานในรอบปี] [ภาพกิจกรรม] 

อ่านเพิ่มเติม...
 


จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสพท.สป.1 จัดงาน"มหกรรมนักเรียนไทย ต้านภัยยาเสพติด และงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2553" ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมทักษะทางสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ช่วยเหลือเยาวชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนสมุทรปราการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 


พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ.2329 - พ.ศ.2398) เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ ในโอกาสครบรอบวันเกิด 200 ปีของสุนทรภู่ ปี พ.ศ.2529 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สุนทรภู่ เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันสุนทรภู่ นับแต่นั้นทุกๆ ปีเมื่อถึงวันสุนทรภู่ จะมีการจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการประกวดแต่งกลอน ประกวดคำขวัญ และการจัดนิทรรศกการ และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดงานสัปดาห์สุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 มีการประกวดคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านคำประพันธ์ วาดภาพตามจินตนาการ การทำหนังสือเล่มเล็ก การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ส้มตำ" และเพลงลูกทุ่ง การอ่านร้อยแก้ว และการแสดงของนักเรียน ณ. โรงอาหารอาคาร 7 [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 

"พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง" โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 64 จาก 74