Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 15 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109
mod_vvisit_counterYesterday417
mod_vvisit_counterThis week109
mod_vvisit_counterThis month8121
mod_vvisit_counterAll1359860
Start : on 20 January 2009

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ
1. ความเป็นมา สืบเนื่องจากโรงเรียนสมุทรปราการเป็น 1 ใน 96 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้รองรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มาเรียน ในการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเกื้อหนุนกัน ปัจจัยหนึ่งคือสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อการต่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การทำวิจัย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคตต่อไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  ๑  รายการ  ในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 ในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ปรากฏว่า โครงการ12 การให้ 1 เดือน 1 การให้ (BIG GIVE DAYS) ของโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่สำคัญจากการนำเสนอการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนเจ้าของโครงการส่งผลให้ได้รับรางวัลโครงการที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการส่ง SMS ของผู้ร่วมงานครั้งนี้ [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-อาจารย์ และนักเรียน ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2552 [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตะหนัก มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการค่ายคุณธรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ [รถยนต์ตู้] ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ ๑ รายการ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสมุทรปราการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางการเรียนในเชิงบวกของเด็กที่มีผลการเรียนต่ำร่วมกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ [สรุปรายงานการจัดโครงการ]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 74 จาก 79