Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 5 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday181
mod_vvisit_counterYesterday332
mod_vvisit_counterThis week886
mod_vvisit_counterThis month6823
mod_vvisit_counterAll1447846
Start : on 20 January 2009

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ
อ่านเพิ่มเติม...
 

วันนี้ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 หลังพิธีหน้าเสาธง คณะกรรมการนักเรียนทำพิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดรวม  11  ท่าน
ผู้เกษียณอายุราชการ
1.ครูลัดดา เทียนทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.ครูเกษแก้ว ณรงค์ฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.ครูสมรัก อนุชปรีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.ครูรัตนา พันธ์จินดาทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.ครูเรวัต สงวนทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
1.ครูสุนทรา เสมอจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.ครูขวัญชัย บุษยาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.ครูรัตนาภรณ์ บุษยาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.ครูภิญโญ สังข์รัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.ครูประภัสสร ม่วงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.ครูสุรชัย งามขำ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเสื้อโปโลมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่กระเป๋าด้านซ้าย ตามเอกสารแนบท้าย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 


ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ” ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับ i-Mattayom กำหนดจัดการประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียน”  โรงเรียนสมุทรปราการ  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแห่งสถานศึกษา   จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการออกแบบ “บัตรประจำตัวนักเรียน” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครครูตำแหน่งอัตราจ้าง เงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ในวิชาเอก คณิตศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ โทร. 0-2395-0016 ในวันและเวลาราชการ

 

ในวันเวลามหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙. ๐๙ น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมพิธี “๙ ในดวงใจ” โดยพร้อมกันสวดมนต์สรภัญญะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา  เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

 โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุ  ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของพัสดุในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,036,000.- บาท ( สองล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]

โรงเรียนสมุทรปราการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/ 2552การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 ]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 75 จาก 81