โรงเรียนสมุทรปราการ

Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday332
mod_vvisit_counterThis week1020
mod_vvisit_counterThis month4609
mod_vvisit_counterAll1464884
Start : on 20 January 2009

ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตะหนัก มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการค่ายคุณธรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ [รถยนต์ตู้] ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ ๑ รายการ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสมุทรปราการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางการเรียนในเชิงบวกของเด็กที่มีผลการเรียนต่ำร่วมกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ [สรุปรายงานการจัดโครงการ]
 

ศูนย์ประสานงานมัธยม วันนี้ 30 มิถุนายน 2552  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ได้มาร่วมประชุมที่ห้องศรีสมบูรณ์  โรงเรียนสมุทรปราการ  [ดาวน์โหลด power point เอกสารการประชุม]
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สี่แผ่นดินครูกลอนสุนทรภู่” วันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-11.30 น.ที่ห้องประชุมอาคาร 7 พิธีเปิด รำอวยพร โดยน.ร.ชั้น ม.2 และบทสดุดีสุนทรภู่ การแสดงของผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  เพลงบังคับสยามเมืองยิ้ม และเพลงที่ถนัด การแสดงมายากล โดยน.ร.ชั้น ม.1 และ ม.3 เซิ้งตังหวาย และจินตลีลาประกอบเพลงโอ้โฮบางกอก โดยน.ร.ชั้น ม.5 ละครเวที เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามโดยน.ร.ชั้น ม.4
 

โรงเรียนสมุทรปราการนำนักเรียนระดับชั้นม.4 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ชมภาพกิจกรรม 
 


การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียนและหนังสือยืมเรียน สำหรับนักเรียนที่มอบตัวหลังวันที่ 11 เมษายน 2552 โรงเรียนจะดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยขอรับได้ที่ครูประจำชั้น [รายละเอียด]
แจ้งปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552  [หนังสือแจ้งผู้ปกครอง]
พิธีไหว้ครู  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 ที่ห้องประชุมทองนิรมล โดยแบ่งเป็น 3 รอบ
     รอบที่ 1 เวลา   9.00 น. ระดับชั้น ม.1 และ ม.6 
     รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. ระดับชั้น ม.2 และ ม.5
     รอบที่ 3 เวลา 11.00 น. ระดับชั้น ม.3 และ ม.4

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 78 จาก 82