Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday217
mod_vvisit_counterThis week692
mod_vvisit_counterThis month4129
mod_vvisit_counterAll1481738
Start : on 20 January 2009

ในวันเวลามหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙. ๐๙ น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมพิธี “๙ ในดวงใจ” โดยพร้อมกันสวดมนต์สรภัญญะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา  เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [ภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

 โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุ  ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของพัสดุในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,036,000.- บาท ( สองล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]

โรงเรียนสมุทรปราการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/ 2552การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 ]
 

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุ  ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของพัสดุในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,036,000.- บาท ( สองล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ (ร่าง)เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]

โรงเรียนสมุทรปราการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/ 2552การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  ลงวันที่  8  กันยายน  2552 ]
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ
1. ความเป็นมา สืบเนื่องจากโรงเรียนสมุทรปราการเป็น 1 ใน 96 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้รองรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มาเรียน ในการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเกื้อหนุนกัน ปัจจัยหนึ่งคือสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อการต่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การทำวิจัย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคตต่อไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  ๑  รายการ  ในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 ในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ปรากฏว่า โครงการ12 การให้ 1 เดือน 1 การให้ (BIG GIVE DAYS) ของโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่สำคัญจากการนำเสนอการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนเจ้าของโครงการส่งผลให้ได้รับรางวัลโครงการที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการส่ง SMS ของผู้ร่วมงานครั้งนี้ [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-อาจารย์ และนักเรียน ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2552 [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 

ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตะหนัก มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการค่ายคุณธรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 68 จาก 73