Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 5 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday154
mod_vvisit_counterYesterday283
mod_vvisit_counterThis week740
mod_vvisit_counterThis month6983
mod_vvisit_counterAll1330560
Start : on 20 January 2009
ห้องเรียน MEP ศึกษาดูงาน
    โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน MEP ม.1-6 ไปศึกษาดูงานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 8-10  มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ แรงและการเคลื่อนที่ , ดาราศาสตร์และอวกาศ , ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างน้ำ , นักสืบสายน้ำ , การประดิษฐ์จรวดสายน้ำ , STEM  และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ. กาญจนบุรี  [ภาพกิจกรรม]
 
GT MATH COM CAMP # 2
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  "ค่าย GT MATH COM CAMP # 2" ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรองผู้อำนวยการ นายทำนอง  รุ่งระวี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ คอม-คณิตมิตรสัมพันธ์ , สนุกคิดกับครูคอม , IT FUNNY & MATH SUPER FUN , CAM CUT,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษาสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจาก บริษัทเดอะฟาส เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ,Tutoroui-plus.com , บริษัทเป็นเลิศ , ครูบอลล่า [ภาพกิจกรรม]
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 
ระดับชั้น ม.6 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
   โรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนของสพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ได้เหรียญทอง 13 รายการคิดเป็น 52% เหรียญเงิน 5 รายการคิดเป็น 20% เหรียญทองแดง 4 รายการคิดเป็น 16% และเข้าร่วม 3 รายการ คิดเป็น 12% [สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน]   [ภาพกิจกรรม]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ Online
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เพื่อทดลองการใช้คู่มือการใช้งานระบบและการนำสี่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ปฏิบัติงาน ณ สพม. 6 ซึ่งขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสมุทรปราการ ในการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมดังกล่าว พิธีเปิดโดย นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุม 90 คน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙  ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โดยนายทำนอง รุ่งระวี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานนำ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร้องเพลงชาติ ก่อนนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ใน ๓ แบบ คือ การทำดีด้วย ใจ วาจา และกาย   [ภาพกิจกรรมภาคเช้า]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 77