Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday327
mod_vvisit_counterThis week1739
mod_vvisit_counterThis month29998
mod_vvisit_counterAll1250223
Start : on 20 January 2009
Home
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ประธานในพิธี นายนิวัตรชัย  วรรณชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ  ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน อาทิ การประกวดเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ การประกวดพูดสุนทรพจน์ การประกวดแต่งคำประพันธ์ และการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี [ภาพกิจกรรม]
 
"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ"
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 2]    [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 3]
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และนักเรียนแกนนำได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ไปตามชุมชนของคณะสี หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม Big Cleaning Day การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การประกวดจัดบอร์ด เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีพุทธมามกะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 84