Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 149 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday254
mod_vvisit_counterYesterday320
mod_vvisit_counterThis week2985
mod_vvisit_counterThis month7261
mod_vvisit_counterAll1347709
Start : on 20 January 2009
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย" จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
วันครู ประจำปี 2560
  คำขวัญวันครู ปี 2560 : "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  คำขวัญวันครู ปี 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ : "ครูคือผู้สร้าง ส่องสว่างความรู้ เชิดชูล้ำค่า ศรัทธาในพระคุณครู"  นางสาวนภาพร แสงพลอย นักเรียนชั้น ม.5/11
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครู 16 มกราคม" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีกล่าวปฎิญาณตน และอ่านสารวันครู ครูอาวุโสกล่าวนำสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 หลังพิธีเคารพธงชาติ วันที่ 13 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP ศึกษาดูงาน
    โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน MEP ม.1-6 ไปศึกษาดูงานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 8-10  มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ แรงและการเคลื่อนที่ , ดาราศาสตร์และอวกาศ , ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างน้ำ , นักสืบสายน้ำ , การประดิษฐ์จรวดสายน้ำ , STEM  และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ. กาญจนบุรี  [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 77