Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday221
mod_vvisit_counterThis week1012
mod_vvisit_counterThis month4449
mod_vvisit_counterAll1482059
Start : on 20 January 2009

ผู้อำนวยการสุรัตและรองฯ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2552 ณ สินสยามรีสอร์ท แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมและชมรมศิษย์เก่าฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
 ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนรร.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ [การแต่งกาย คุณครูสวมเสื้อสีฟ้า นักเรียนแต่งชุดนักเรียน]

โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2552 เปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 18 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.opp.go.th

โรงเรียนสมุทรปราการขอแจ้งกำหนดการ กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนและท่านผู้ปกครอง รายละเอียดดังนี้

 วันที่

 กิจกรรม

เวลา

  3 พ.ค.52 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 08.00 - 12.00 น. 
  3 พ.ค.52 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 13.00 - 16.00 น.
 12 พ.ค.52 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1   7.00 - 16.30 น.
 13 พ.ค.52 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4   7.00 - 16.30 น.
 14 พ.ค.52 เปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552 

การจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์การเรียน

  3 พ.ค. 52 ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ร้านสหกรณ์โรงเรียน
 12-13 พ.ค.52    ม.1 , ม. 4 ร้านสหกรณ์โรงเรียน

ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2552

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการดังนี้
 ม.1- มอบตัววันที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 8.00 น. พร้อมประชุมผู้ปกครอง
- รับมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน(หลังมอบตัว)  
 ม.2,3  - วันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 12.00 - 16.30 น.
- รับมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน
 ม.4- มอบตัววันที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 8.00 น. พร้อมประชุมผู้ปกครอง
- รับมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน(หลังมอบตัว)
 ม.5,6- วันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 12.00 - 16.30 น.(ผู้ปกครองประชุม 13.00 น.)
- รับมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 (เงื่อนไขพิเศษ)

         
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภททั่วไป

รายงานตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน
>>>...... ให้ตรวจสอบรายชื่อทุกแผนการเรียน ......<<<
รายงานตัว
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

 

      เพื่อให้การจัดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับแนวปฎิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการจึงประกาศห้องสอบคัดเลือกดังนี้
      ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
พิมพ์ อีเมล

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 14–18  มีนาคม 2552 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คัดเลือกโดยวิธีการสอบ 100% รับจำนวน 480 คน ในอัตราส่วน 60:40 ดังนี้ ในเขตพื้นที่บริการ 60% จำนวน 288 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 40% จำนวน 192 คน สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2552
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม 2552 ขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ในวันที่ 9–18 มีนาคม 2552 เวลา 08.30–16.30 น.โทร. 0-2395-0016 ต่อ117, 0-2395-2344  
      >> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
      >> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิมพ์ อีเมล


โรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 ประชุมเพื่อแสดงสิทธิ์ขอรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ดังนี้
 ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม. 2 ประชุมวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [หนังสือเชิญประชุม]
 ผู้ปกครองนักเรียน ม.4 และ ม. 5 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [หนังสือเชิญประชุม]

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 70 จาก 73