Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday268
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week268
mod_vvisit_counterThis month6401
mod_vvisit_counterAll1476030
Start : on 20 January 2009
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
    โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 25 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเช้า วิทยากรโดย พันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ  แสงทอง และคณะ เรื่อง "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อตนเอง ต่อครู-อาจารย์ ต่อบิดา-มารดา และต่อสังคม-ประเทศชาติ และการบรรยายพิเศษประกอบภาพ/แสง/สี/เสียงชุด"เมืองไทยของเรา" เพื่อปลุกเร้าสำนึกความรักชาติ รักประชาธิปไตย ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากทีมบ้านอรชุน เน้นสร้างความสามัคคี ฝึกการคิด วเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2. การประกวด Reuse Recycle 3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  4. การประกวดการจัดบอร์ด 5. การแข่งขันวาดภาพ 6. การแข่งขัน stem education และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15- 18 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2560
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเอง โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน A MATH , ซูโดกุ , การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP , การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระฯภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตลาดน้ำพันท้ายนนรสิงห์ และสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
การประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินจากคณะกรรมการ โดยนายธัญญา  เรืองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตามโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด
   กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีพระวิทยากร ธรรมะอารมณ์ดี "สนุก สุข ซึ้ง กินใจ" จาก www.dhammaaromdee.com ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 73