Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 174 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday256
mod_vvisit_counterYesterday320
mod_vvisit_counterThis week2987
mod_vvisit_counterThis month7263
mod_vvisit_counterAll1347711
Start : on 20 January 2009
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย" จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
วันครู ประจำปี 2560
  คำขวัญวันครู ปี 2560 : "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  คำขวัญวันครู ปี 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ : "ครูคือผู้สร้าง ส่องสว่างความรู้ เชิดชูล้ำค่า ศรัทธาในพระคุณครู"  นางสาวนภาพร แสงพลอย นักเรียนชั้น ม.5/11
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครู 16 มกราคม" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีกล่าวปฎิญาณตน และอ่านสารวันครู ครูอาวุโสกล่าวนำสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 หลังพิธีเคารพธงชาติ วันที่ 13 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP ศึกษาดูงาน
    โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน MEP ม.1-6 ไปศึกษาดูงานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 8-10  มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ แรงและการเคลื่อนที่ , ดาราศาสตร์และอวกาศ , ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างน้ำ , นักสืบสายน้ำ , การประดิษฐ์จรวดสายน้ำ , STEM  และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ. กาญจนบุรี  [ภาพกิจกรรม]
 
GT MATH COM CAMP # 2
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  "ค่าย GT MATH COM CAMP # 2" ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรองผู้อำนวยการ นายทำนอง  รุ่งระวี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ คอม-คณิตมิตรสัมพันธ์ , สนุกคิดกับครูคอม , IT FUNNY & MATH SUPER FUN , CAM CUT,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษาสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจาก บริษัทเดอะฟาส เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ,Tutoroui-plus.com , บริษัทเป็นเลิศ , ครูบอลล่า [ภาพกิจกรรม]
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 
ระดับชั้น ม.6 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 77