Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 6 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday89
mod_vvisit_counterYesterday238
mod_vvisit_counterThis week718
mod_vvisit_counterThis month5584
mod_vvisit_counterAll1496632
Start : on 20 January 2009
134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่ คุณครูอมรรัตน์ มากคง  คุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสุวิชญา พลอยขาว คุณครูณฐรัช ธรรมบำรุง คุณครูจิตรลดา ไกรพยนต์ คุณครูกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์ และคุณครูชวาลาธวัช เจริญผล [ภาพกิจกรรม]
 
รางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน Spelling Bees
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข่าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียน Ep/Mep ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า เด็กชายลัทธโชติ ตู้ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน Spelling Bees จัดขึ้น ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  จ. ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 และห้องเรียนพิเศษ MEP ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับโรงเรียน EP/ MEP ภาคกลางและภาคตะวันออกโซน C ที่ รร. ระยองวิทยาคม จ. ระยอง ผลการแข่งขันทุกทักษะ ได้เหรียญทอง 11 เหรียญ เงิน 5 เหรียญ ทองแดง 14เหรียญ
 
ผ้าป่าการศึกษา : เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์
  โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์ รร.สป ประธานในพิธี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 9,137,599 บาท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
MEP # English Camp
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)โดยนำนักเรียน 164 คน พร้อมด้วย ครู 8 คน ไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน และเพิ่มประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
    โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 25 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเช้า วิทยากรโดย พันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ  แสงทอง และคณะ เรื่อง "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อตนเอง ต่อครู-อาจารย์ ต่อบิดา-มารดา และต่อสังคม-ประเทศชาติ และการบรรยายพิเศษประกอบภาพ/แสง/สี/เสียงชุด"เมืองไทยของเรา" เพื่อปลุกเร้าสำนึกความรักชาติ รักประชาธิปไตย ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากทีมบ้านอรชุน เน้นสร้างความสามัคคี ฝึกการคิด วเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2. การประกวด Reuse Recycle 3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  4. การประกวดการจัดบอร์ด 5. การแข่งขันวาดภาพ 6. การแข่งขัน stem education และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15- 18 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2560
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเอง โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน A MATH , ซูโดกุ , การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP , การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 74