Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday258
mod_vvisit_counterThis week506
mod_vvisit_counterThis month7378
mod_vvisit_counterAll1311313
Start : on 20 January 2009
Home
งานมหกรรมการศึกษา SP. GO AEC 2016
   โรงเรียนสมุทรปราการ มีนโยบายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมมหกรรมการศึกษา SP. GO AEC 2016 ประธานในพิธี นายนิวัตรชัย  วรรณชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ กิจกรรมในงานมากมาย อาทิ เช่น การแสดงอาเซียน , อาเซียนแฟนตาซี , บูธนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมอาเซียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล , กิจกรรมการอาชีพสู่ AEC , กิจกรรมวิถีพอเพียงสู่อาเซียน  , กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการสู่  AEC , กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองอาเซียน , การแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่  AEC ของนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ  , การประกวดผลงานวิจัยของนักเรียน , กิจกรรม  ASEAN  WALKRALLY และการแสดงวงดนตรี  S.P.สตริง วันที่ 9 กันยายน 2559 [ภาพกิจกรรม]    [ผลการแข่งขัน มหกรรมการศึกษา SP. GO AEC 2016]    
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ"สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง "สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์" วิทยากร นายพิพัฒน์  คงทอง จากสถานบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมสร้างความคิด หยุดชีวิตเสี่ยงภัย ห่างไกลโรคติดต่อ" ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่เปิดสอน EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก Zone C

   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่เปิดสอน EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก Zone C เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว [ภาพกิจกรรม] 
สรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP/MEP โซน C

 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2/2559"
    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดห้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ครั้งที่2/2559 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น    ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                   ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                   ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
 
ประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1/2559

   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ลุล่วงด้วยดี จึงขอความร่วมมือนักเรียน ในการทำแบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 12 - 17 กรกฏาคม 2559 โดย Login E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน [เฉพาะนักเรียน ม.1-ม.3 เท่านั้นค่ะ]
แบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 133 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน โดยมีนายสุรอรรถ  ทองนิรมล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา (เนื่องจากวันที่ 18 ก.ค.รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ จึงเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 15 ก.ค.2559 แทน) [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 76