Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday305
mod_vvisit_counterThis week324
mod_vvisit_counterThis month6457
mod_vvisit_counterAll1476086
Start : on 20 January 2009
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.เขต 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม. เขต 6 ประจำปี 2560  โดยมีนายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสพม. เขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนใน สพม.เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมทองนิรมล  [ภาพกิจกรรม]
 
การประเมินของ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดสถานที่เพื่อรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ และด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด และ"กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรม การประเมินTO BE NUMBER ONE และ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
 
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom รุ่นที่ 4 อีเมล
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 4 วันที่ 20 และ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
รอบที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.6 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 3 ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 [ภาพกิจกรรม]
 
คำแนะนำในการดูแลรักษาและการซ่อมหนังสือ รับแจก ปี 2560
   ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนทุกคนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนไปแล้วนั้น และจะต้องคืนในวันที่ประกาศผลสอบหรือวันสิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหนังสือเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติตรงกัน ในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้หนังสือเรียน กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติมาให้ 2 เรื่อง คือ คำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือ และคำแนะนำการซ่อมหนังสือ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
การนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ นางพรทิพย์  ก้องอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยความยินดียิ่ง [ภาพกิจกรรม]
 
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน แนะนำ ติดตั้งโปรแกรม Student Messenger จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 73