Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday393
mod_vvisit_counterYesterday569
mod_vvisit_counterThis week962
mod_vvisit_counterThis month20748
mod_vvisit_counterAll1437766
Start : on 20 January 2009
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ [ภาพกิจกรรม]
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดำเนินการตามแผนระยะที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558-2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการใช้งานของ Google Form และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร แบบประเมินออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.10–17.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 1-2]
 
Samutprakan School Open House #2
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559" (Open House Samutprakan School) ประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพพิธีเปิด    ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม
 
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย" จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 80