Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday258
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week258
mod_vvisit_counterThis month6391
mod_vvisit_counterAll1476021
Start : on 20 January 2009
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom รุ่นที่ 4 อีเมล
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 4 วันที่ 20 และ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
รอบที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.6 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 3 ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 [ภาพกิจกรรม]
 
คำแนะนำในการดูแลรักษาและการซ่อมหนังสือ รับแจก ปี 2560
   ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนทุกคนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนไปแล้วนั้น และจะต้องคืนในวันที่ประกาศผลสอบหรือวันสิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหนังสือเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติตรงกัน ในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้หนังสือเรียน กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติมาให้ 2 เรื่อง คือ คำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือ และคำแนะนำการซ่อมหนังสือ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
การนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ นางพรทิพย์  ก้องอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยความยินดียิ่ง [ภาพกิจกรรม]
 
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน แนะนำ ติดตั้งโปรแกรม Student Messenger จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ
   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดการอบรมดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560
- ระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
 
"พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS
   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิทยากรโดย ศน สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ และ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ในวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 73