Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday265
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week265
mod_vvisit_counterThis month6398
mod_vvisit_counterAll1476028
Start : on 20 January 2009
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ณ.บริเวณพิธีสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร จ. สมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 135 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา และในภาคบ่าย พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียน ม.4 ประจำปี 2561[ภาพกิจกรรม]
 
ผอ.สพม. เขต 6 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน
   นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมนิเทศการสอน พร้อมกันนี้ ผอ.สพม. เขต 6 เป็นประธานการประชุมครูและมอบนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปีนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมประกอบด้วย หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสมุทรปราการเป็นสถานที่ในการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน อาทิ ประกวดคัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ อ่านทำนองเสนาะ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย เรียงความ หนังสือเล่มเล็ก ตอบคำถามพิซซ่า แต่งกายตัวละคร และการจัดนิทรรศการชีวประวัติผลงานของสุนทรภู่ [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน
   ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดการอบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน เพื่อขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม อันจะนำประโยชน์มาสู่ นักเรียน ครู และสังคมชุมชน โดยภาคเช้า นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม ภาคบ่ายเป็นการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็น "จิตอาสาครอบครัวพอเพียง"ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 
ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561
   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของ ครู บุคลากร และนักเรียน เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยหากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น การแจ้งข่าว การเคลื่อนย้ายนักเรียน การปฐมพยาบาล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 73