Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday237
mod_vvisit_counterYesterday212
mod_vvisit_counterThis week1099
mod_vvisit_counterThis month4184
mod_vvisit_counterAll1507884
Start : on 20 January 2009
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด
   กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีพระวิทยากร ธรรมะอารมณ์ดี "สนุก สุข ซึ้ง กินใจ" จาก www.dhammaaromdee.com ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
รับเกียรติบัตรชมเชยและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
   วันที่ 27 ก.ค.2560 ผอ.ชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เข้ารับเกียรติบัตรชมเชยและโล่รางวัล จากโครงการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี [ภาพกิจกรรม]
 
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2560
   สภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการรับการคัดเลือกประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มัธยมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อรับการประเมินสภาพจริง จากคณะกรรมการประเมิน นายสุมนต์  ศิริธรรม และคณะ ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน ตรวจประเมินเอกสาร ตรวจเยี่ยมห้องสภานักเรียน สาธิตการประชุมสภานักเรียน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ผลการประเมิมจะแจ้งให้ทราบต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 134 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน ประธานในพิธี นายสุรพันธ์  สหธน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร จ. สมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน อาทิ การประกวดคัดลายมือ หนังสือเล่มเล็ก  อาขยานทำนองเสนาะ เรียงร้อยถ้อยความ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย และแต่งกายตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.เขต 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม. เขต 6 ประจำปี 2560  โดยมีนายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสพม. เขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนใน สพม.เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมทองนิรมล  [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 75