Login Form

Now 1 guest online
Home
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ"สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร รอบชิงชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี ซึ่งผลการแข่งขัน นายพลวัต  เชาวรานนท์ นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คุณครูสายจรัส  สุขประเสริฐ และ คุณครูประพันธ์  รุ่งแสงนพรัตน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]