Login Form

Home
ยินดีต้อนรับ : ผอ. ไพรัตน์ ก้อนทองคำ
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีต้อนรับ นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ "คนใหม่" โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับด้วยความยินดี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]