Login Form

Home ข่าวสั้นประจำวัน ข่าวสั้นประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2554
ข่าวสั้นประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2554

เทิดพระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  เชิญชวนบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการร่วมพิธีเวลา 17.00 น. นักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวที่โรงเรียนสมุทรปราการ เวลา 16.00 น. 
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันนี้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย เวลา 8.30-15.30 น.
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการฝึกภาษานอกสถานที่  โดยนำนักเรียนไปสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   ครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ห้อง 1/1 ครั้งต่อไป ห้อง 1/2 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 ผู้รับผิดชอบ Mr.Fogo และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระน่ารู้ ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ     รื่นเริง
    อุปสรรคเป็นเครื่องทดลองสติปัญญา เราไม่กลัว เรายิ้มรับกับมัน คิดค้นหาวิธีแก้ไข
ด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบาน ยิ้มเข้าไว้ ร่าเริงไว้ “ยิ้มเถิดหนา จงร่าเริงเข้าไว้ จะบูดบึ้งทำไมไม่สดชื่น หัวเราะเล่นหรือจริงยิ่งครื้นครื้น อายุยืนหมื่นปีดีไหมเอย ดอกเอ๋ยเจ้าดอกบานชื่น ใครอยากอายุยืนต้องรื่นเริงเอย”

เฉลยคำถามประจำวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พระราชสมภพที่สหรัฐอเมริกา
โรงพยาบาลเมาท์ออร์เบอร์น รัฐแมสซาชูเสตส์ )
ผู้โชคดี ครูสุระพิณ 2/2,  กนกวรรณ 3/1,  รสชพร 3/11,  ครูพัฒนา 4/7,  ดวงดาว 4/10

คำถามประจำวัน ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยปัญหากวนใจ อะไรเอ่ย ปลาอะไรซื้อหวยถูกทุกงวด