Login Form

Now 2 guests online
Home คนเก่งคนดี ศรีสป. ทีมนักเรียนสป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์
ทีมนักเรียนสป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์
   นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประกอบด้วย นายพศุตม์  เกษมภูมิรัตน์  นายพรเทพ  ทัพแก่น และนางสาวแกมกาญจน์  กล้าหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย" ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2556 และจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ สพฐ. นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการอื่นๆ ต่างได้รับรางวัล ดังนี้
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันของโรงเรียนสมุทรปราการ