Login Form

Now 3 guests online
Home
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
   วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 07.50 น. นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมฟังสวดพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายประเสริฐ เสมอจิตร ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนสมุทรปราการจุดธูปเทียนทองน้อยที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาศีล กรวดน้ำ ตามลำดับพิธี [ภาพกิจกรรม]