Login Form

Now 3 guests online
Home
กีฬาภายใน ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสมุทรปราการ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 พิธีเปิดโดย นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การแปรอักษรถวายความอาลัย การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2559 ณ.สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพแปรอักษรถวายความอาลัย]   [ภาพพิธีเปิด]  [ภาพการแข่งขัน-พิธีปิด]