Login Form

Now 7 guests online
Home
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
   โรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนของสพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ได้เหรียญทอง 13 รายการคิดเป็น 52% เหรียญเงิน 5 รายการคิดเป็น 20% เหรียญทองแดง 4 รายการคิดเป็น 16% และเข้าร่วม 3 รายการ คิดเป็น 12% [สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน]   [ภาพกิจกรรม]