Login Form

Now 2 guests online
Home
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]