Login Form

Now 3 guests online
Home
ผ้าป่าการศึกษา : เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์
  โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์ รร.สป ประธานในพิธี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 9,137,599 บาท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ