Login Form





Now 2 guests online
Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 20 มกราคม 2552 PDF พิมพ์ อีเมล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552 โรงเรียนสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/51 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เวลา 9.00-10.00 น.
ที่ห้องประชุมทองนิรมล ผอ.สุรัต อัตนวานิช และ คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรปราการ ได้มาร่วมประชุมกับผู้ปกครองทั้ง 2 ระดับ หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสมุทรปราการขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

งานแนะแนว
งานแนะแนวนิทรรศ ปี 51 กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ที่สนามอเนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อให้โอกาสนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 นี้ สามารถเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ในงานนี้ทางโรงเรียนได้เชิญสถาบันต่างๆ และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มาร่วมงานด้วย ขอให้นักเรียนทุกคนให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานอย่างสุภาพเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งหมดนี้เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนสมุทรปราการ

สาระน่ารู้ พระบรมราโชวาท “...การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัว  และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางที่มิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์...”
“...ถ้าคนเรารู้ว่าอะไรเลว อะไรคือเลว อะไรคือดี ก็สามารถที่จะแยกแยะและพยายามที่จะขัดเกลาตัวเองหรือปฏิบัติตนในงานการให้ดีขึ้น ว่าดีคำว่าชั่วนี้ยากที่จะวิเคราะห์ศัพท์ว่าแปลว่าอะไร  เพราะว่าความดีความชั่วนั้นรู้ยาก แต่เมื่อทราบจากความคิดทั่วๆ ไปว่าอันนี้ดีก็น่าจะทำดี ทราบว่าอะไรอันนี้ไม่ดีก็น่าจะพยายามปฏิบัติเว้น...”

ฉลยคำถามประจำวัน ทะเลสาบเสียมราฐ  อยู่ในประเทศเขมร

ผู้โชคดี  ยุทธพิชัย 2/3,  อดิศร 3/5,  ครูชวาลาธวัช 4/4, ครูสุนทรา 6/4,  รุจิรา 6/7

คำถามประจำวัน พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าคือใคร 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 131 132 133 134 135 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 135 จาก 135