Login Form

Now 2 guests online
Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนห้อง 6/9 เป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดละครคุณธรรม เรื่อง โจรกรรมจำเป็นที่โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 ภาคกลางภาคตะวันออกที่จังหวัดกาญจนบุรี ปลายเดือนธันวาคม 2554
                
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554 เริ่มจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภทต่างๆ  วันสปอร์ตเดย์ ปลายเดือนธันวาคม 2554
               
การฝึกซ้อมกองเชียร์
เชียร์ลีดเดอร์ ให้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพราะสอบกลางภาควันที่ 19-23 ธันวาคม 2554

สาระน่ารู้ ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ
    “อตัมมยตา” อาวุธเพชร เผด็จมาร
แผ่นดินทอง ต้องสะอาด สว่าง สงบ    บนแผ่นดิน ธรรมครบ ด้วยหน้าที่
แผ่นดินไทย มีจิตใจ อันเสรี                  เพราะเหตุมี ยอดธรรมะ “อตัมมยตา”
    “อตัมมยตา” คือมั่นคง ในหน้าที่         สามัคคี ไม่มีจิต ริษยา
ทำงานสนุก เป็นสุข ทุกเวลา                “อตัมมยตา” อาวุธเพชร เผด็จมาร
งานสนุก สุขไปพลาง อย่างสวรรค์           เหงื่อเป็นมัน คือน้ำมนต์ มหาศาล
ทุกนาที ชีวิตเย็น เป็นนิพพาน                เพราะการงาน นั้นคือการ ประพฤติธรรม

เฉลยคำถามประจำวัน ซีเกมส์ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 27 จัดที่ประเทศพม่า   
ผู้โชคดี  ภานุรัตน์ 1/2, ณัฐินันต์ 1/4, กาญจนา 2/5, วีรวรรณ 3/1, สุชีวัน 5/10

คำถามประจำวัน ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยปัญหากวนใจ อะไรเอ่ย...บังอะไรอยู่ในโรงหนัง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 135