Login Form

Now 1 guest online
Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูที่แก้ไขผลการเรียนให้นักเรียนผ่านแล้ว กรุณามาติดต่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่งานทะเบียนด้วยเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
              
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
ขอเปลี่ยนการสวดมนต์ประจำสัปดาห์จากวันพุธ เป็นวันพฤหัสบดีโดยเริ่มในวันนี้         
              
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียน ม.1,2,3 แต่งชุดลูกเสือในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554              
             
ประชุมครู กำหนดประชุมครู ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หลังเลิกเรียน ที่ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2

สาระน่ารู้ ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ
                         น้ำมนต์แท้นั้นคือเหงื่อ
    เหงื่อนั้นแหละคือน้ำมนต์ให้ผลเลิศ      นำให้เกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
น้ำมนต์รดรดเท่าไรไม่ช่วยคน                      จนกว่าตนจะมีเหงื่อเมื่อทำจริง
    จงรักเหงื่อเชื่อมั่นบากบั่นเถิด                 หน้าที่เกิดสมบูรณ์ดีมีผลยิ่ง
เป็นพระเจ้ามาช่วยเราอย่าประวิง                   จะเป็นมิ่งขวัญแท้แก่ทุกคน
    พระพุทธองค์ทรงเคารพซึ่งหน้าที่          ดูให้ดีเหงื่อออกมามหาผล
ใช้บูชาพระพุทธองค์มิ่งมงคล                         สาธุชนมีสุขเหลือเพราะเหงื่อเอย

เฉลยคำถามประจำวัน  ลำลูกกา เป็นชื่อของอำเภออยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  
ผู้โชคดี จีริชุฎา 3/4, 3/8,  ชลวรรณ 4/2,  สิทธิชัย 4/3,  ครูสุภาพรรณ 4/9

คำถามประจำวัน  ซีเกมส์ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่เท่าไรจัดที่ประเทศอะไร    

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 135