Login Form

Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

อนุรักษ์พลังงาน
วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2554 การไฟฟ้านครหลวง กำหนดจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ที่ลานหน้าอาคาร 4 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานให้นักเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ทำกิจกรรม เหมือนการแข่งขันแรลลี่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากวิชาเพิ่มเติม พลังงาน และกิจกรรมกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ผู้รับผิดชอบครูสุมณ กล้าหาญ             
           
นิทรรศการ
ลานนิทรรศการหน้าอาคาร 1 แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการดังนี้
1.วันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2554 โดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.อาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาระน่ารู้    
ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ
หน้าที่ นรกของพ่อแม่คือ ความร้อนอกร้อนใจเพราะลูกประพฤติเสียหาย สวรรค์ของพ่อแม่ คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติดีของลูก เพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคน จะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ อย่าขี้เกียจ อย่าเหลวไหล อย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่น เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินเล่น เพื่อเหลวไหล เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัว แก่ครอบครัว แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

เฉลยคำถามประจำวัน ธีรราช แปลว่ากษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์   
ผู้โชคดี ครูทรรศนีย์ 1/3, ครูนิภาพร 1/12, ครูพัฒนา 4/7, ครูธิดารัตน์ 5/8, ณัฐกุล 6/9

คำถามประจำวัน  ลำลูกกา เป็นชื่อของอะไรอยู่ที่ไหน     

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 135