Login Form

Now 5 guests online
Home คนเก่งคนดี ศรีสป.
คนเก่งและคนดี ศรีสป.
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด
   นายยุทธพิชัย  ศรีพุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด โดยเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปประเมินในรอบกลุ่มจังหวัด(รอบประเทศ)ต่อไป
   นายยุทธพิชัย  ศรีพุฒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนสมุทรปราการ และ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และยังได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกมากมาย นอกจากนี้ นายยุทธพิชัย กำลังศึกษาอยู่ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า (2556) และยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ใน สาขาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย
  ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนสมุทรปราการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 11