Login Form

Now 4 guests online
Home คนเก่งคนดี ศรีสป.
คนเก่งและคนดี ศรีสป.


      ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนรี  วรจินดา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554 และผลการประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี พ.ศ.2554 ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา:รร.สมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการ : รร.สมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ ประเภทนักเรียน (ประเภทเพลง(เดี่ยว)):นายอภิวัฒน์  เลื่อมไธสง ได้รับรางวัลชมเชย [ภาพกิจกรรม]

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 11